CAMP VISTA
N3398 Chapel Heights Rd
Campbellsport, WI 53010
Phone: (920) 533-4258
Fax: (920) 533-4703
http:://www.campvista.org
campvista@nconnect.net

TERMINY - LATO 2017

TURNUS 0: Camp Vista     SOLD OUT   
Termin:      18-24 czerwca, 2017 
Dla dzieci od 7-12!! lat 
Cena: $465 pierwsze dziecko z rodziny, $395 drugie i każde kolejne dziecko


TURNUS 1: Camp Vista
     SOLD OUT 
Termin:      25 czerwca - 1 lipca, 2017 
Dla dzieci od 7-14 lat
Cena: $465 pierwsze dziecko z rodziny, $395 drugie i każde kolejne dziecko

TURNUS 2: Camp Vista    SOLD OUT   
Termin:      2 - 8 lipca, 2017

Dla dzieci od 7-14 lat
Cena: $465 pierwsze dziecko z rodziny, $395 drugie i każde kolejne dziecko

TURNUS 3: Camp Vista    SOLD OUT  
Termin:      9 - 15 lipca, 2017
Dla dzieci i młodzieży od 7 -14 lat
Cena: $465 pierwsze dziecko z rodziny, $395 drugie i każde kolejne dziecko


TURNUS 4: Camp Vista    SOLD OUT  
Termin:      16 -22 lipca, 2017
Dla dzieci i młodzieży od 8 -16 lat
Cena: $465 pierwsze dziecko z rodziny, $395 drugie i każde kolejne dziecko

TURNUS 5:  SBR
   SOLD OUT    
Termin:      13 -18 sierpnia, 2017 (od niedzieli do piątku!!)
Dla dzieci i młodzieży od 7 -16 lat
Cena: $495 pierwsze dziecko z rodziny, $445 drugie i każde kolejne dziecko
 
Miejsce wyjazdu/przyjazdu z Chicago:
Niedaleko skrzyżownania ulic W Belmon Ave i Harlem Ave w Chicago.
Dokladne miejsce wyjazdu autobusow podamy dwa tygodnie przed wyjazdem.


************

PROGRAM naszych turnusów jest podobny w każdym tygodniu.  Są jednak minimale
różnice, które wyszczególnoino na poprzedniej stronie

ZNIŻKI DLA RODZEŃSTWA
Koszt drugiego dziecka (i każdego kolejnego)  z tej samej rodziny jadącgo na ten sam turnus wynosi:
         $395 - na kolonie do Camp Vista
         $445 - na kolonie do Silver Birch
Oferta zniżek dla rodzeństwa dotyczy także junior counselors natomiast
nie dotyczy woluntariuszy.

DZIECI Z UBOŻSZYCH RODZIN
Drodzy rodzice, jeżeli Wasze dzieci miałyby nie pojechać na kolonie ze względów
finansowych - napiszcie do nas.  Pragniemy aby i one miały "swoje dzieciństwo".
Posiadamy stypendia pokrywające w całości lub w części koszt kolonii.