CAMP VISTA
N3398 Chapel Heights Rd
Campbellsport, WI 53010
Phone: (920) 533-4258
Fax: (920) 533-4703
http:://www.campvista.org
campvista@nconnect.net

Oferta JC & Volunteer


JC - JUNIOR COUNSELOR - ukończone 14 lat

Dla osób, które już były wcześniej na kolonii jako uczestnik.  Osoby
te chcą  kontynuować wyjazdy kolonijne i deklarują swoją pomoc podczas
niektórych kolonijnych zajęć czy programów. 

Osobom tym stwarzamy możliwość rozwinięcia lub "obudzenia" takich cech
charakteru jak: sumienność, dokładnośc, pracowitość, prawdomówność,
koleżeństwo, służba dla innych, itp,
Bardzo często pragnienie służby dla innych w środowisku obozowym jest
początkiem rozpoznania i rozwijania swoich talentów (sport, muzyka, poezja,
arts & crafts, taniec, itp). 
Osoby te uczestniczą w programie
kolonii/obozu pomagając swojemu liderowi grupy. Biorą udział w przydzielonych im zadaniach między innymi: przygotowanie zajec dla dzieci młodszych,
kontrola przebiegu tych zajeć, pomoc w kuchni, na plaży, przy czyszczeniu lasu itp). 
Uczestniczą w ograniczonym programie kolonijnym
a każdego wieczoru jest dodatkowe spotkanie szkoleniowo-dydaktyczne.
  Na turnusach z dużą frekwencją junior counselors  (w roku 2015 bedzie to
turnus #4) program zajęć szkoleniowch i społecznych
może być ograniczony na rzecz normalnych zajęć kolonijnych.
  Zakwaterowanie w domku z uczestnikami i liderem grupy
lub w grupie  junior counselors

VOLUNTEER - ukończone 17 lat

Zainteresowanych byciem wolontariuszem lub  prosimy o przesłanie swojego adresu pocztowego (street, city, state, zip), na e-mail campvista@nconnect.net, na który będziemy mogli przesłać specialny formularz rejestracyjny.
Rejestracja na turnusy:
#1 - OPEN
#2 - OPEN
#3 - OPEN
#4 - OPEN
Opłata: $150/tydzień

***
Na życznie rodziców dla JC i woluntariuszy  wystawiamy
dokument mówiący o service hours
(max 15 godzin/tydzien) wymagany w niektórych szkołach


UWAGA!
1. Podczas kolonii, opisane powyżej funkcje i programy mogą być
modyfikowane w zależności od potrzeb lub innych okoliczności
2. Zastrzegamy prawo nieprzyjęcia zgłoszenia na w/w programy z powodu braku
miejsc lub z powdu niewłaściwego zachowania uczestnika w latach ubiegłych.
3. Kolonie w Silver Birch (dla dzieci od 8-16 lat) nie posiadają struktury 
kolonijnej takiej jaka jest w Camp Vista. Tam wszyscy są uczestnikami.